Victory Home Amsterdam is een christelijke
​woongemeenschap die sinds 1985 begeleiding ​en
ondersteuning biedt aan mensen met
​sociaal/maatschappelijke problemen.​

Ons doel is om op een veilige en verantwoorde​ manier
invulling te geven aan de resocialisatie ​van deze doelgroep,
door begeleiding gericht ​op het versterken van de
zelfredzaamheid en weerbaarheid van de individu zodat
zij volwaardig kunnen functioneren in de maatschappij.
Victory Home: Het werkt!